Przeczytaj o kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Kurczewskiej – Kozikowskiej

preferuje stałą współpracę z przedsiębiorcami, świadcząc na ich rzecz usługi prawnicze zarówno w obszarze bieżącej działalności tych podmiotów w zakresie prawa korporacyjnego, umów handlowych, windykacji należności a także prawa zamówień publicznych, jak również jako doradca działania działów HR, finansowych, kontrolingu oraz innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych tych podmiotów.
W związku z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, w szczególności branży produkcyjnej, usługowej, handlowej, budowlanej (w tym zwłaszcza hydrotechnicznej i robotach ziemnych), stoczniowej, Kancelaria nabyła doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz mechanizmów finansowania projektów infrastrukturalnych, prawa spółek handlowych, również w zakresie procesów tworzenia, łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego oraz zagadnień korporacyjnych w spółkach z o.o., spółkach akcyjnych (w tym również giełdowych) oraz usług call center, a także w prawie bankowym oraz telekomunikacyjnym.
Równolegle w ramach prowadzonej działalności Kancelaria prowadzi szkolenia zawodowe z zakresu prawa spółek handlowych, procesów inwestycyjnych, mediacji, a także z zakresu prawa zamówień publicznych zwłaszcza w obszarze tzw. nowego podejścia do zamówień publicznych w szczególności w obliczu wprowadzanych nowelizacji implementujących Dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych.