O kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Kurczewska - Kozikowska

IMG 9670Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Kurczewskiej – Kozikowskiej rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Idea utworzenia Kancelarii narodziła się jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku usług prawniczych, zwłaszcza w zakresie organizowania i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz ich systematycznej, fachowej i kompleksowej obsługi prawnej.IMG 9752 2

Następuje zmiana modelu obsługi prawnej przedsiębiorców poprzez stopniowe wypieranie koncepcji prawnika etatowego (in house) na rzecz wysoce wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, która obsługę taką wykonuje w ramach usług outsourcingowych w sposób kompleksowy, dysponując większym potencjałem osobowym w zakresie różnorodnych specjalności. Taki model obsługi prawnej uzasadniony jest zwłaszcza po zakończeniu pierwszego etapu rozwoju firmy, osiągnięciu na rynku ugruntowanej pozycji i uzyskaniu stabilnych, wysokich obrotów.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria preferuje stałą współpracę z przedsiębiorcami, świadcząc na ich rzecz usługi prawnicze zarówno w obszarze bieżącej działalności tych podmiotów w zakresie prawa korporacyjnego, umów handlowych, windykacji należności a także prawa zamówień publicznych, jak również jako doradca działania działów HR, finansowych, kontrolingu oraz innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych tych podmiotów.

IMG 9755 2W związku z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, w szczególności branży produkcyjnej, usługowej, handlowej, budowlanej (w tym zwłaszcza hydrotechnicznej i robotach ziemnych), stoczniowej, Kancelaria nabyła doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz mechanizmów finansowania projektów infrastrukturalnych, prawa spółek handlowych, również w zakresie procesów tworzenia, łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego oraz zagadnień korporacyjnych w spółkach z o.o., spółkach akcyjnych (w tym również giełdowych) oraz usług call center, a także w prawie bankowym oraz telekomunikacyjnym.

Równolegle w ramach prowadzonej działalności Kancelaria prowadzi szkolenia zawodowe z zakresu prawa spółek handlowych, procesów inwestycyjnych, mediacji, a także z zakresu prawa zamówień publicznych zwłaszcza w obszarze tzw. nowego podejścia do zamówień publicznych w szczególności w obliczu wprowadzanych nowelizacji implementujących IMG 9662 2Dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych. Jako projekt innowacyjny Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną również dla procesu wdrożenia systemów komunikacji oraz bezpieczeństwa zarządzania, procedur i wymagań, niezbędnych dla zapewnienia ochrony informacji w tym ochrony danych osobowych.

Prowadząc swoją działalność głównie na terenie Trójmiasta, Kancelaria uznana została w kręgach zarówno nowo powstających, jak i już od dawna funkcjonujących na rynku podmiotów gospodarczych, za pewnego, odznaczającego się dużą skutecznością i fachowością partnera w interesach.

Powyższe działania pozwoliły na zbudowanie stabilnej kadry pozwalającej na realizację każdego zadania, biegle władającej również językiem angielskim co umożliwia świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz naszych Klientów prowadzących działalność o zakresie międzynarodowym.