Uprawnienia pracodawców oraz zleceniodawców związane z zatrudnieniem podczas stanu pandemii COVID-19

 

W związku ze stale obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią COVID-19, które wprowadziło szereg restrykcji powodujących znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także wobec wejścia w życie pakietu ustaw zwanego tarczą antykryzysową, przedsiębiorcom, w i tak już trudnej sytuacji, nie jest łatwo odnaleźć się w gąszczu przepisów.

Odpowiedzialność za długi spadkowe oraz sposoby uniknięcia przykrych obowiązków związanych z dziedziczeniem długów.

 

Dziedziczenie jest formą prawną wejścia spadkobierców w sytuację prawną spadkodawcy, w szczególności w ogół praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca. Oczywiście o ile wejście w ogół praw majątkowych spadkodawcy można nazwać sytuacją korzystną, o tyle odziedziczenie długów może spowodować powstanie okoliczności mniej komfortowych.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prawa pokrzywdzonego w toku postępowania.

 

 

Skradziony samochód, uszkodzone mienie, naruszenie nietykalności cielesnej. Zdarzają się w życiu takie sytuacje, które wymagają interwencji organów prawnokarnych. Warto wiedzieć jak wygląda przebieg działań uprawnionych podmiotów i jakie przysługują Nam uprawnienia po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Zagadnienie gwarancji i rękojmi w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami

 

 

Jedną z częściej stosowanych umów w obrocie gospodarczym jest umowa sprzedaży. W ramach tej umowy sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Co jednak, gdy po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że rzecz sprzedana ma wady? Zastosowanie znajdą tu regulacje dotyczące rękojmi i gwarancji uregulowane w Kodeksie Cywilnym.