Wycinka drzew na cele gospodarcze w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

 

Nowelizacją Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 roku zwolniono właścicieli prywatnych posesji od obowiązku uzyskania w urzędzie gminy (miasta) zezwolenia na wycinkę drzew, jeżeli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. Zmiana ta spowodowała całą falę wycinki drzew na posesjach prywatnych, co niewątpliwie spowodowało znaczne i trwałe zmiany w najbliższym otoczeniu niejednego z mieszkańców miast i wsi.

Co jednak z podmiotami dokonującymi wycinki na cele gospodarcze? Czy wskazana nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące także przedsiębiorców?

Sąd Najwyższy przeciw praktyce komorników sądowych

Uchwałą z dnia 07 lipca 2016r. sygn. akt III CZP 34/16 Sąd Najwyższy, w związku z pytaniem prawnym: Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), o kwotę podatku VAT? ​udzielił następującej odpowiedzi: